Spinning

Spinning je skupinové cvičení na stacionárním kole, provozované s hudbou podle metodiky firmy Mad Dogg Athletics Inc. Stacionární kolo se v tomto cvičení označujeSpinbike či Spinner,

Program Spinning vytvořil v 80. letech 20. století dálkový cyklista Jonathn Golderberg, známý jako „Johnny G.".Ten při své přípravě na závod "Race Across America" hledal možnost, jak částečně přesunout svůj tréninkový program do místnosti. Tak vznikl indorcyclingový program Spinning. Goldberg také založil frmu Mad Dogg Athletics Inc., která program nabízí jako frančízu.

Spinning patří mezi aerobní cvičení, kdy si každý jezdec volí svou zátěž dle svých možností a cílů, tempo určuje rytmus hudby. Tento mladý sport probíhá pod vedením lektorů, kteří jsou držiteli certifikačního plánu J.G.S a podle tvrzení firmy je nenáročný na koordinaci pohybů, nezatěžuje kloubní systém a jeho cílem je celkové procvičení svalů nohou, hýždí, paží a trupu.

Obzvláště velký důraz klade na techniku jízdy na kole. Získané návyky lze využít v terénu a to jak na kole silničním tak horském kole. Ve Spinningu existuje pět základních stylů jízdy a tři pozice rukou. Tím se, na rozdíl od typických skupinových cvičení, snižuje množství variací choreografie a techniky jsou proto neměnné.